Active Citizens Fund


Apelul #8

Active Citizens Fund România este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, program care se desfășoară în România între 2019-2021 și care are o valoare totală de 46.000.000 euro. Programul face parte din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și are ca obiectiv atât consolidarea societății civile și a cetățeniei active, cât și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Țările Baltice. Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene constau în reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiile bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare. Susținerea societății civile este o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, motiv pentru care 10% din totalul sumelor disponibile la nivel de țară sunt alocate unui program pentru societatea civilă, intitulat Active Citizens Fund. Acest program se încadrează în sectorul „Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale”, el reprezentând unul dintre cele cinci sectoare considerate prioritare de statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia și Uniunea Europeană.


Programul Active Citizens Fund

Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul acesteia în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului.

Programul Active Citizens Fund România este administrat de un consorțiu compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, în cadrul unui proces de licitație deschis și competitiv.

Domenii de asistenta

1. Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
2. Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuale sau identitate de gen

3. Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
4. Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
5. Mediu și schimbări climatice
6. Dezvoltarea capacității ONG-urilor

Implica-te!