19 septembrie in Malancrav – Prima editie MET&Friends

RO:
▶În 19 septembrie, ne vedem în luminosul Mălâncrav, la conacul Apafi, cu ONG-urile și partenerii din zonă, pentru prima ediție a evenimentului „MET&Friends”, parte a proiectului „SURA-Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă”.
▶Evenimentul face parte din activitatea proiectului ce poartă denumirea „Dezvoltare organizațională, îmbunătățirea comunicării externe și a activității Fundației Mihai Eminescu Trust”.
▶În cadrul acestei activități organizăm o serie de evenimente și sesiuni de lucru cu partenerii MET pentru a împărtăși informații practice din experiența de 20 de ani a echipei MET.
▶Pe 19 septembrie ne întâlnim așadar cu ONG-urile și partenerii Fundației pentru o rundă de discuții, prezentări și networking informal, în biblioteca cochetă a conacului. Într-un cadru destins, Echipa MET va împărtăși în linii mari cu cei prezenți abordarea și strategia de intervenție a MET pentru dezvoltarea durabilă a comunităților multietnice.
***

➡️„ȘURA – Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă” este un proiect derulat de Fundația Mihai Eminescu Trust și care beneficiază de o finanțare în valoare de 240.804 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Active Citizens Fund – Romania
#haide
#ActiveCitizensFund
#Romania
#activecitizens
#EEANorwayGrants
🌱Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă.
Michaela Türk
Responsabil comunicare proiect
mtuerk@mihaieminescutrust.org
+40 721 088 332

Pagina web a proiectului: https://www.sura-archita.ro/

Grupul de Facebook dedicat participanților în proiect:
EN:
▶ On September 19, we will meet in the bright Mălâncrav, at the Apafi mansion, with NGOs and partners in the area, for the first edition of the “MET & Friends” event, part of the “THE BARN – THE BARN: Experiential Laboratory for Inclusive Civic Engagement”.
▶ The event is part of the project activity entitled „Organizational development, improving external communication and the activity of the Mihai Eminescu Trust Foundation”.
▶ In this activity we will organize a series of events and working sessions with MET partners to share practical information from the 20 years of experience of the MET team.
▶ In September, we will meet with the NGOs and partners of the Foundation for a round of discussions, presentations and informal networking, in the library of the manor. In a relaxed framework, the MET Team will broadly share with those present the MET approach and intervention strategy for the sustainable development of multi ethnic communities.

The project is implemented by Mihai Eminescu Trust Foundation and benefits from a 240.804 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme founded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 – 2021, for more information visit www.eeagrants.org.

Active Citizens Fund – Romania
🌱Working together for a green and competitive Europe.
Michaela Türk
Communication Officer
mtuerk@mihaieminescutrust.org
+40 721 088 332

Web page of the project: https://www.sura-archita.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Implica-te!