Comunicat de presa 1 _ 26 februarie 2021

Comunicat de presă
Mihai Eminescu Trust lansează proiectul „ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă”
Sighișoara, Județul Mureș 26 februarie 2021

Proiectul ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă va răspunde, într-un mod integrat, nevoilor comunității identificate în cadrul întâlnirilor cu locuitorii satului din ultimii ani: necesitatea consolidării comunității, crearea unei infrastructuri necesare pentru implicare civică, organizarea de activități extra-școlare și de includere socio-culturală a grupurilor vulnerabile.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni în satul Archita, comuna Vânători, județul Mureș. Este dezvoltat de Fundația Mihai Eminescu Trust, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Sloganul programului este Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Finanțarea totală a proiectului este de 270.804 Euro, din care finanțarea EEA Grants este de 240.804 Euro, la care se adaugă o cofinanțare de 30.000 din partea Fundației Mihai Eminescu Trust.

Scopul proiectului este cultivarea activismului social pentru creșterea coeziunii sociale în rândul membrilor comunității din satul Archita.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 210 persoane, copii, tineri și adulți din sat, precum și angajați și voluntari ai organizațiilor societății civile din regiune și ai Fundației Mihai Eminescu Trust. Din totalul acestora, 25% vor fi din grupul minorității rome. În activitățile proiectului sunt incluse nevoile identificate și măsurile propuse de localnici, ceea ce sperăm că îi va motiva să se implice activ în implementare, prin participare la activități, dar și cu idei sau muncă voluntară.

Prioritățile proiectului sunt creșterea capacității și incluziunea minorității rome, incluziunea tinerilor, protejarea mediului, promovarea principiului egalității de gen, creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și a sectorului societății civile. Proiectul va cuprinde derularea unui program non-formal de educație civică incluzivă, înființarea clubului de activism civic ȘURA, facilitarea dialogului între instituții și membrii comunității, exerciții și acțiuni de advocacy, dar și schimburi de experiență cu organizații ale societății civile din zonă.

În cadrul proiectului se va reabilita și refuncționaliza o șură din Archita, cu scopul de a crea un spațiu comunitar multifuncțional, ce va favoriza interacțiunea între diferitele categorii sociale și activarea implicării civice a comunității. Șura va fi deschisă așadar pentru organizarea de programe comunitare, dar și pentru desfășurarea de evenimente culturale pentru localnici și turiști.

Se va înființa un Club de activism civic pentru copiii și tinerii din Archita, care vor fi motivați să se implice în activități educațional-civico-creative. Ei vor participa activ la amenajarea unui teren de sport și a unei grădini tematice interactive. Proiectul cuprinde totodată organizarea a 14 ateliere educaționale de implicare civică și două ediții ale unei tabere de vară, iar tematica abordată se va concentra pe subiecte precum empowerment cultural, educație culturală, obiceiuri sănătoase pentru sine și mediul înconjurător, respect pentru sine și cei din jur, întărirea stimei de sine, cunoașterea culturii tradiționale a minorității rome și alte teme relevante pentru creșterea gradului de înțelegere a rolului civic în comunitate.
Alte activități includ lucrul intens pentru susținerea și capacitarea societății civile din Archita de a se implica în procesul decizional. Se vor organiza vizite de studiu în unitățile administrative locale din comuna Vânători, județul Mureș, două vizite de studiu în afara comunei și cinci acțiuni de voluntariat în comunitate.

Acțiunile de implicare și dezvoltare a economiei locale includ organizarea a patru evenimente generatoare de venit în comunitate: două brunch-uri și două ediții ale evenimentului „Ziua Architei”, precum și patru schimburi de experiență cu alte asociații din zonă. În proiect sunt incluse, de asemenea, și acțiuni de dezvoltare organizațională, precum training de advocacy și fundraising pentru echipa și voluntarii Fundației Mihai Eminescu Trust.

ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă se dorește a fi un model ce poate fi replicat în viitor și în alte sate din zonă și care transpune convingerea Fundației Mihai Eminescu Trust că o societate este mult mai puternică când cetățenii săi sunt implicați activ în dezvoltarea comunităților lor pentru a deveni actori activi ai schimbării.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm să accesați www.activecitizensfund.ro Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Fundația Mihai Eminescu Trust își are sediul în Turnul Cojocarilor din Sighișoara. Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de restaurare, dezvoltare comunitară, împădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți.

Responsabil comunicare Michaela Türk, Fundația Mihai Eminescu Trust mtuerk@mihaieminescutrust.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Implica-te!